Irena Wielowiejska-Comi

Psychologia

Praca z klasą wspierająca ucznia z ADHD

Dzisiaj przedstawię praktyczną wiedzę potrzebną do poinformowania kolegów z klasy o ich nadpobudliwym koledze czy koleżance. W najbliższych artykułach zajmę się budowaniem współpracy z rodzicami innych dzieci w klasie oraz podtrzymaniem właściwej postawy kolegów.

Budowanie zespołu w którym dziecko nadpobudliwe nauczy się współpracy jest zadaniem wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego. O wadze problemu niech zaświadczą słowa prof. Manfreda Doepfnera, cytowane przez dr Tomasza Wolańczyka podczas szkoleń dotyczących pracy z nadpobudliwością. „Mało które zaburzenie wieku dziecięcego jest równie stałe i trudne w leczeniu jak nadpobudliwość i zachowania opozycyjne i agresywne. Terapie ukierunkowane na wgląd i wszelkie sposoby pracy skoncentrowane wyłącznie na dziecku bez jego otoczenia społecznego okazały się w znacznej mierze nieskuteczne. Według obecnego stanu wiedzy najbardziej skuteczne są formy terapii integrujące oddziaływanie na rodzinę i szkołę, z włączeniem interwencji obejmujących samo dziecko.”

Continue reading

Pozorne sprzeczności

JAKICH BŁĘDÓW NIE POPEŁNIAĆ W PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM

przyglądając się pozornym sprzecznościom między światem nadpobudliwych i tradycyjnych.

Wykład na Uniwersytecie. Przyrodniczym: Wrocław

Streszczenie: Przechwala się, czy walczy o życie?

Celem niniejszej prezentacji jest pomóc Państwu przybliżyć się do mistrzostwa w radzeniu sobie z problemami spowodowanymi pozornymi sprzecznościami
w odbiorze świata i reakcjach dzieci nadpobudliwych i „tradycyjnych”. Otóż dzieci obarczone zespołem ADHD przeżywają otaczający świat bardziej emocjonalnie
i same wzbudzają silne emocje rówieśników i dorosłych. Są tak trudne do prowadzenia, że dorośli muszą świadomie, systematycznie i konsekwentnie stosować w codziennej pracy nowoczesne metody wychowawcze.

Continue reading

Wicher w głowie

Każdemu z nas zdarza się czuć zamęt w głowie; nie możemy przypomnieć sobie czy zamknęliśmy mieszkanie, wyłączyliśmy gaz, połknęliśmy tabletkę. „Wicher w głowie zdarza się”, czyli nie czuliśmy się autorami pechowego działania.

Zachęcam do przeczytania książeczki Małgorzaty Musierowicz o „Samosię”.

Gdy rządzi nami „samosię” spotykają nas kłopoty. Gdy my kierujemy swoim działaniem możemy odnieść sukces. Nam „zdarza się” – czasem. Dzieciom nadpobudliwym przydarza się wielokrotnie w ciągu dnia. Continue reading